CỬA ĐI 4 CÁNH

DÙNG HOÀN TOÀN LỀ LÁ NEWWAY

Tuyệt vời cho nhà sản xuất:

– Ra số liệu sản xuất đơn giản

– Thao tác hàn dễ dàng

– Không đòi hỏi phải có thợ biết lắp lề đa dạng

– Tiết kiệm 1 phần chênh lệch mua vật tư

– TẤT CẢ NHỰA KHOAN LỖ SAI ĐỀU DÙNG LẠI ĐƯỢC

 

Tuyệt vời cho người dùng:

Các đường bào thẳng góc

Đảm bảo kín roong hơn

– Bản lề đồng bộ thẩm mỹ

– Không bị tình trạng cây đứng bên lớn bên nhỏ

– Không có khe hở giữa cánh với cánh

– không bị 4 lỗ dị thường trên cây ngang cánh