LƯU Ý KHI DÙNG LỀ NEWWAY 1301

1)  Đối với cửa 1 cánh và 2 cánh:

Khi cắt cây ngang cánh => ta trừ thêm 2mm so với kích thước cắt thông thường (trên mỗi cây ngang).

2)  Đối với cửa 4 cánh:

Khi cắt cây ngang cánh => ta trừ thêm 1mm so với kích thước cắt thông thường (trên mỗi cây ngang).