THÔNG TIN THAY ĐỔI THIẾT KẾ 3 LỀ

( Newway 1301, 1301A, 1301B )

Dựa trên những ý kiến xây dựng từ các Quý cty sản xuất cửa. Nay chúng tôi có vài thay đổi nhỏ sau:

1> Tất cả lề Newway sẽ có chữ Newway dập chìm bên phần cánh

2> Về phần cơ bản gồm (tiêu chuẩn và định dạng nhôm, Ty inox, cốt nhựa PA ) sẽ giữ nguyên.

3> Về lỗ bắt vít sẽ điều chỉnh lỗ vít 6mm khoan vát thành 5mm không khoan vát => Thay đổi vít lắp lề từ vít đuôi cá qua vít đầu dù. ( Mục đích là lắp lề vào cửa nhanh và dễ dàng hơn, Phần nhôm lề không bị khoan vát miệng  thì sẽ còn nguyên phôi nên sẽ cứng hơn ).

Lề 1301: (lề 200Kg)

Phần lắp trên cánh sẽ có 2 lỗ vít tròn 5mm và 2 lỗ (5mm x 7mm). Thay đổi ở 2 lỗ vít dọc dài này là để tăng giảm độ ép cánh, tránh tức cánh. Ngoài ra thì với thay đổi 2 lỗ vít dọc dài này còn có 1 lý do là triển khai phương án dùng lề lá Newway toàn bộ cho cửa đi 4 cánh.

Lề 1301A: (lề 90kg)

Phần lắp bên khung bao sẽ tăng lỗ vít từ 4 lên 6 lỗ. Thay đổi này sẽ gíup lề có sức đeo tốt hơn.

Lề 1301B: (lề 50kg)

Phần lắp bên khung bao sẽ tăng lỗ vít từ 2 lên 4 lỗ và bỏ lỗ vít xéo trên khung bao. Thay đổi này sẽ gíup lề có sức đeo tốt hơn.